Integritetspolicy

Fr?n och med den 25 maj 2018, en ny Europaparlamentets och r?dets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 (den s? kallade RODO) om skydd för enskilda personer med avseende p? behandling av personuppgifter och om det fria Förflyttning av s?dana uppgifter kommer att gälla. .

Enligt konst. 13 par. 1 och par. 2 i den allmänna förordningen om skydd av personuppgifter av den 27 april 2016 (Journal of Laws UE L 119 av den 04/05/2016), informerar jag mig om att

1) Administratören för dina personuppgifter är Korex International sp. Zoo. med säte p? 26-600 Radom, ul. Staromiejska 10A;

2) Din personuppgifter kommer att behandlas för att genomföra försäljningsavtalet (utförande av ordern) eller för att begära handlingar före avtalets slut. (Rättslig grund: artikel 6.1 bi förordningen om skydd av personuppgifter av den 27 april 2016).

3) Mottagaren av dina personuppgifter kommer att vara kurir / transportföretag som, p? administratörens begäran, utför transporttjänster som är nödvändiga för utförandet av försäljningskontraktet.

4) Din personuppgifter kommer att lagras s? länge som det är nödvändigt att utföra försäljningskontraktet och därefter efter fem ?r fr?n tidpunkten för begränsningen av den registeransvariges anspr?k och i samband med den (räknas fr?n början av ?ret efter räkenskaps?ret) där begränsningen inträffade). (Rättslig grund: artikel 5.1 ei förordningen om skydd av personuppgifter av den 27 april 2016, artikel 74 punkt 2 punkt 4 och punkt 3 i lagen av den 29 september 1994 om redovisning).

5) du har rätt att f? tillg?ng till dina personuppgifter och rätten att rätta till, radera, begränsa behandlingen, rätten att överföra data och rätten att invända mot behandlingen

6) du har rätt att lämna in ett klagom?l till presidiet för personuppgifter, om du anser att behandlingen av personuppgifter om dig strider mot bestämmelserna i den allmänna förordningen om skydd av personuppgifter av den 27 april 2016,

7) Att skriva in dina personuppgifter är ett villkor för att ing? ett försäljningsavtal. Du är skyldig att tillhandah?lla dem och konsekvensen av att inte lämna personuppgifter kommer att vara oförm?ga att ing? och genomföra försäljningskontraktet av administratören.

Om du har n?gra fr?gor st?r vi till ditt förfogande.

 

* Korex International sp. Zoo. är inte ansvarig för leveransfristerna för budfirmor. Om du vill beställa ett paket med ett visst leveransdatum, vänligen skriv in email - vi kommer att fr?ga kuriren om ett offert för din tjänst.

Cookies-filer

Webbplatsen samlar inte automatiskt information, förutom information som finns i cookiefiler.

Cookie-filer är IT-data, i synnerhet textfiler, som lagras i webbanvändarens slutenhet och är avsedda att använda webbplatser. Cookies inneh?ller vanligtvis namnet p? webbplatsen fr?n vilken de kommer, deras lagringstid p? slutanordningen och ett unikt nummer.

Enheten som placerar cookies p? webbplatsens användares slutenhet och ?tkomst till dem är webbplatsoperatören Korex international sp. Zoo. med sitt säte p? ul. Staromiejska 10A, 26-600 Radom

Kakor används för att:

a) Skapa statistik som hjälper till att först? hur webbplatsanvändare använder webbplatser, vilket gör det möjligt att förbättra strukturen och inneh?llet.

b) upprätth?lla webbplatsanvändarens session (efter inloggning), tack vare vilken användaren inte behöver skriva in hans inloggning och lösenord p? alla undersidor p? webbplatsen;

Webbplatsen använder tv? grundläggande typer av cookies: session cookies och ih?llande cookies. Session-cookies är tillfälliga filer som lagras p? användarens slutenhet tills de loggar ut, lämnar webbplatsen eller stänger av programvaran (webbläsare). H?llbara cookies lagras p? Användarens enhet för den tid som anges i cookiefilparametrarna eller tills de raderas av användaren.

Webbplatsen använder följande typer av cookies:

a) "nödvändiga" cookies, vilket möjliggör användningen av tjänster tillgängliga p? webbplatsen, t.ex. Autentiseringskakor som används för tjänster som kräver autentisering p? webbplatsen

b) Kakor som används för att säkerställa säkerhet, t.ex. brukade upptäcka bedrägeri inom autentisering p? webbplatsen

c) "effektivitet" -kakor, som möjliggör insamling av information om användningen av webbsidor;

d) "funktionella" cookies, som till?ter "minnas" de inställningar som valts av användaren och personifieringen av användarens gränssnitt, t.ex. i fr?ga om spr?k eller region för användarens ursprung, typsnittets storlek, webbplatsens utseende mm ;

I m?nga fall till?ter programvara som används för att surfa p? webbplatser (webbläsare) cookies som standard i användarens enhet. Webbplats Användare kan när som helst ändra sina cookieinställningar. Dessa inställningar kan speciellt ändras s? att den automatiska hanteringen av kakor blockeras i webbläsarens inställningar eller informerar dem om varje inmatning i webbplatsanvändarens enhet. Detaljerad information om möjligheterna och sätten att hantera cookies finns i inställningarna för programvaran (webbläsare).

Webbplatsoperatören informerar om att begränsningar av användningen av cookies kan p?verka n?gra av de funktioner som finns p? webbplatsen.

Kakor placerade p? webbplatsens användares slutanordning kan ocks? användas av annonsörer och samarbetspartners som samarbetar med webbplatsoperatören.