I. BETALNINGSMETODER:

1. Onlinebutik rullekork.se accepterar följande betalningsmetoder:

- betalning med betalkort VISA, VISA Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro av firma eCard S.A. Det är butiken som täcker avgifter för betalning.

- via PayPal. Det är kunden som täcker avgifter för betalning.

II. FRAKT OCH LEVERANS

1. Köpta varor levereras inom landet av leveransbolag GLS eller ett annat bolag enligt avgiftslista som är angiven p? butikens internetsida.

- baskostnad: 99 Kr

2. Varan levereras till adressen som kunden har angivit i beställningsformulär. Kunden har plikt att informera butikens personal om alla ändringar som kan p?verka beställningens genomförande, framför allt när det gäller ändring av adressuppgifter som behövs vid leverans s?som ändring av e-postadress och telefonnummer. I ett annat fall kan uppst? risk att skriftstycken eller e-mail skickas till en felaktig adress.

 

3.   Eftersom vi försäkrar alla frakter ber vi v?r kund om att han / hon kontrollerar packets inneh?ll i närvaro av kurir OBLIGATORISKT P? LEVERANSTAGEN. Om kunden upptäcker att varan är skadad, bör han / hon upprätta ett skadeprotokoll, där han / hon beskriver hur packet var packat (varningsetiketter: Glas, Denna sida upp; tv? kartonger; kartongavdelare eller bubbelförpackning). P? basis av denna beskrivning ska vi begära skadest?nd av speditören.

 

Kunden bör ta emot packet, göra bilder p? skadade varan och mejla oss de samt skadeprotokollet OMEDELBART till info@rullekork.se . P? basis av detta ersätter vi skadade delar mot nya delar.


Skulle kuriren p? n?got grund inte ge tillst?nd att kontrollera packets inneh?ll eller skulle han inte vilja vänta, tills kunden kontrollerar packet, bör han / hon notera sig vänligen kurirens efternamn och nummer och meddela oss detta.

OM KUNDEN INTE FÖLJER DESSA VILLKOR, SKA REKLAMATION BEAKTAS MEN DET ÄR KÖPAREN SOM BETALAR FÖR NYA DELAR OCH LEVERANSKOSTNADER.

4. När köparen har bekräftat emottagandet av varan med underskrift, blir han / hon ägare av varan. Det överförs alla risker som är förknippade med att äga och använda varorna och framför allt skade- och förlustrisker till köparen.

5. Leveransen sker inom 3 arbetsdagar. Butiken förbeh?ller sig rätten att ändra leveransdatum oberoende av oss. Beställer kunden varor till olika tidpunkter, förlängs leveranstid tills han / hon gör sista beställning för en särskild produkt.
7. Alla varor är noggrant packade och försäkrade mot skador och förlust.

 V. RETURER

1. Köparen har rätt att häva beställningen utan att säga orsak inom 10 kalenderdagar fr?n mottagandet av produkten. Den returnerade produkten skall inte vara använd, och den m?ste ocks? vara i sin oskadade originalförpackning med komplett inneh?ll.

2. Till paket som returneras skall vara bifogade Hävning av distansavtal om köp och försäljning i original och inköpsbevis (kassakvitto eller faktura i original). Saknar inköpsbeviset, kommer returnerat paket inte tas emot. Kunden bör ocks? ange köparens exakta uppgifter samt bankkontouppgifter, som ?terbetalning sker till.

3. Var kostnadsfria produkter bifogade till packet, m?ste köparen returnera de med köpta varorna.

4. Butiken garanterar att den ?terbetalar hela produktvärdet.

5. Pengar överförs till kundens bankkonto inom 10 arbetsdagar. Betalade kunden med. betalkort, ?terbetalas pengar till det kreditkort som användes vid den ursprungliga transaktionen.

6. Leveranskostnader ?terbetalas ej.

7. Det är kunden som täcker kostnader för retur av varorna.

8. Kunden förpliktar sig att säkra varor mot eventuella skador under transport.

9. Butiken tar inte emot returer mot postförskott.

 VI. GARANTI OCH REKLAMATIONER

1. Producentgaranti ges för alla varor som är tillgängliga i butiken.

2. Producentens eller distributörens ansvar för skador som uppstod till följs av felaktig funktion av varor som används enligt deras användningsanvisningar är begränsad till garanti som de tillhandah?ller för.

3. I användningsanvisningen finns bestämmelser gällande vad produkter är avsedda för. Butiken ansvarar inte för särskilda, medelbara eller sekundära skador som uppstod till följs av felaktig användning av varor som finns i v?r butik.

4. Garantitid anges i beskrivning till var och en produkt p? butikens sida eller i garantikort som är bifogade till varan. Särskilda garantivillkor regleras i garantikortet som ställs ut av borgensman. Är inget garantikort till förpackningen bifogat, gäller inköpsbevis (kassakvitto eller faktura i original) enligt rätt.

5. Motsvarar inte köpt vara med avtalsbestämmelser har köparen rätt att returnera vara. Köparen har plikt att informera omedelbart säljaren om detta genom att han / hon bifogar detaljerad beskrivning av bristande överensstämmelser. Köparen har rätt att informera säljaren om bristande överensstämmelser inom 14 dagar fr?n mottagandet av produkterna. Efter detta upphör hans / hennes rätt.

6. Vi behandlar inte reklamationer ang?ende felaktiga transaktioner som gjordes p? grund av okunnighet eller iakttagande av villkoren.

7. Alla reklamationer ang?ende fel i köpt vara f?r köparen göra skriftligt p? reklamationsformuläret under förutsättning att han / hon använder produkten enligt bestämmelser i garantikortet, monterings- och användningsanvisningarna. Gäller reklamation skador som uppstod vid transport, är det nödvändigt att upprätta ett skadeprotokoll med kuriren. Reklamationer kan mejlas till info@rullekork.se.

8. Varor som returneras bör vara packade i originalförpackning. Till varan ska inköpsbevis (kassakvitto eller faktura i original) vara bifogat.