Korkunderlag

Korkunderlag

Isolerat korkunderlag är ledare inom sitt område. Tack vare detta att det är tillverkad av naturligt råmaterial, är det en helt naturlig och antiallergisk produkt. Kork är känd för sina värme-, vibrations- och ljudisoleringsegenskaper, vilket är anledningen till att den fungerar perfekt som grund för alla typer av golv. Detta materi...

Korkunderlag

Isolerat korkunderlag är ledare inom sitt område. Tack vare detta att det är tillverkad av naturligt råmaterial, är det en helt naturlig och antiallergisk produkt. Kork är känd för sina värme-, vibrations- och ljudisoleringsegenskaper, vilket är anledningen till att den fungerar perfekt som grund för alla typer av golv. Detta material dämpar perfekt luft- och anslagsljud som uppstår under användning av golv. När du använder korkunderlag, dämpas effektivt ljud av steg eller ljud av föremål som faller på golvet, och golvet är varmt och behagligt att använda. En jättestor fördel för korkunderlaget är deras hållbarhet i många år. Korken är nämligen material som är beständigt mot yttre faktorer och fukt och dessutom håller den också under svara förhållanden. Dessutom kan det isolerade korkunderlaget också användas för att kompensera små ojämnheter i bakgrunden. Golvbeläggning som är lagd på ett flexibelt och elastiskt underlag är mer hållbar och resistent mot skador.

Isolerat korkunderlag – tillförlitlig teknik

Korkunderlag produceras med hjälp av perfekt teknik som ger möjlighet att eliminera alla möjliga konstgjorda kemiska tillsatser som negativt kan påverka vår hälsa. Materialet uppstår på basis av naturligt korkaggregat och ekologiskt bindemedel. Korkunderlag skiljer sig från standardkork i rullen genom att dess densitet är mindre och struktur mer porös.

Vid tillverkning av gummikork berikas korkgranulat med ett gummiregranulat, vilket gör det mer hållbart och mer motståndskraftigt mot yttre faktorer och oljiga substanser. Tack vare detta kan gummikorken användas där ytorna utsätts för större tryck.

Vad gör ett korkunderlag för paneler annorlunda än andra sådana material? 

Naturligt ursprung

Korken skiljer sig från andra isoleringsmaterial bl a genom att det är en helt naturlig råvara. Den utvinns från korkeks bark, vilket gör den till den hälsosammaste produkten på marknaden. Dess produktion baseras bara på naturliga ingredienser, och dessutom är den helt neutral för människokroppen och den naturliga miljön. Tyvärr kan det inte sägas om andra syntetiska underlag. Det måste betonas att själva förvärvet av kork sker utan skada på det träd som det erhålls från. Några eller ett dussin centimeter lång bark dras från en tjock stam och utsätts för vidare bearbetning. Ett sådant förfarande genomförs var och en 9 – 10 år. Efter avbarkning regenererar och återuppbygger trädet sin skälla, som börjar växa igen.

Ett antiallergiskt och antistatiskt material

Kork är material som är helt antistatiskt, vilket innebär att det inte fångar upp damm. Detta är ett mycket bra meddelande framför allt för allergiker och astmatiker. Kan man detta säga också om andra produkter?

Värmeisolering

Isolerat korkunderlag har mycket bra värmeisoleringsvärden. Dess värmeledningsförmåga är 0,053 W/mK och därmed är det ett av de varmaste isoleringsmaterial. Det är viktigt att korken inte förlorar sina isoleringsegenskaper vid ett stort temperaturområde och dessutom kan den användas i miljön där temperaturer är mycket låga eller mycket höga. Den egenskapen har korken tack vare sin specifika cellstruktur som inte kan uppnås under konstgjorda förhållanden. Korkens vävnad är byggd av många döda celler, och mellan cellerna är fylld med gas med sammansättning som liknar luftens sammansättning. Gas utgör ca 90 procent av korkens volym. Tack vare detta skapar korken en perfekt isolering för inneutrymmen före värmeförluster. Därutöver är materialet fint varmt vid beröring eftersom det varken absorberar eller leder människokroppens värme, vilket leder till bekväm användning av golvet, under vilket korkunderlag lagdes.

Ljud- och vibrationsdämpande isolering

Ljuddämpande korkunderlag är också ett perfekt sätt att isolera utrymmen före kinkiga ljud, bullar och vibrationer. Om du använder korken under golvet, dämpar den ljud av steg eller ljud av knarrande golvet, vilket i sin tur förbättrar levnadsförmågan. Korken har möjlighet att dämpa mycket bra luftljud och anslagsljud.

Kemisk inertitet och ogenomtränglighet för gaser och vätskor

Kork är råvara som inte ingår i kemiska reaktioner med andra ämnen. Korken är också ogenomträngligt för både vätskor och gaser. Tack vare detta att den smaklös och doftlös kan den användas som stängning av behållare för mat och drick.

Korken kännetecknas av att den är resistent mot fuktens verka. Tack vare detta kan du vara säker att den eliminerar risk för svamp eller mögel om du lägger den under golvet, och att dess egenskaper ändrar sig inte med tiden.

Stabilitet av dimensioner på korkunderlag

Stabilitet av dimensioner är en mycket viktig egenskap framför allt när det gäller material som påverkas av stor last. Korkunderlag under paneler garanterar en sådan stabilitet. Tack vare detta ändras korkens tjocklek inte när du har lagd golvet och ställt möbler på den. Detta är en fördel som skiljer korken från andra underlag. Billiga material ändrar sitt tjocklek med 50 – 70 % i jämförelse med primära dimensioner.

Brandbeständighet och hållbarhet

Kork är ett brandbeständigt material. I naturen skyddar den stammen mot överhettning och höga temperaturer som uppstår under skogsbränder. I kontakt med elden brinner den utan flamma, så det leder inte till brandfara. Under eldens inflytande avger det inte giftiga gaser, och därmed det inte förorenar den naturliga miljön.

Korkens speciella konstruktion gör råmaterialet extremt resistent mot skador och nötning. Detta är en oerhört viktig egenskap, särskilt bland underlag. Det är känt att golvet som läggs på det, arbetar hela tiden, och gnidning av material med ett annat material är oundvikligt. Korkunderlags höga friktionskoefficient gör materialet längre hållbar än andra golv.

Korkens lätthet och dess inverkan på utrymmets mikroklimat

Kork är mycket lätt råmaterial som inte belastar ytor där den lagds på. Luften utgör 50 % av dess massa. Detta gör att korken är fem gånger lättare än vatten, och tack vare att den är vätsketät sjunker den inte. Den egenskapen användes redan för några tusen år sedan vid produktion av fiskebojar och delar av fisknät.

Korken kan också stabilisera luftens fukt och temperatur. Tack vare detta kan du vara säkra att utrymmets mikroklimat är idealt.

 

Korkunderlag i en rulla – var kan den användas?

Korkunderlag kan användas för olika typer av golv. Det kan vara väldigt lämplig för golv av plankor, paneler, linoleum och PVC samt under trottoarer av sten eller keramiska plattor. Den kan också installeras under en matta, tack vare vilken vi får ett mjukt och elastiskt golv.

Om du köper korkprodukter, investerar du i vår och våra barn säkra framtid. Å ena sidan har vi hemma en ekologisk och naturlig produkt som är neutral och å andra sidan skyddar vi naturlig miljö.

Mer

Korkunderlag Det finns 8 produkter.

Visar 1 - 8 av 8 artiklar
Visar 1 - 8 av 8 artiklar